Privacy Policy

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Ένα Cookie είναι ένας μικρός φάκελος από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και αριθμούς το οποίο η Ιστοσελίδα μας εγκαθιστά στον Υπολογιστή σας, ή άλλη συσκευή βάσει της οποίας μπορείτε να εισέλθετε στην Ιστοσελίδα μας. Τα Cookies αυτά μας επιτρέπουν να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας.

Τα Cookies πραγματοποιούν διάφορες λειτουργίες όπως:

  • Την πλοήγηση σας μεταξύ των σελίδων της Ιστοσελίδας μας με πιο αποδοτικό τρόπο
  • Να θυμάται τις προτιμήσεις σας
  • Να βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας
  • Να βοηθάει στο να βλέπεται στοιχεία διαφήμισης Online που είναι συμβατά με τα ενδιαφέροντα σας.

Χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

  • Απολύτως απαραίτητα Cookies. Αυτά είναι απαιτητά για την πλήρη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, αλλά και για να αποτρέψουν φαινόμενα απάτης αλλά και να βελτιώσουν την Ασφάλεια της Ιστοσελίδας μας.
  • Analytical/Performance Cookies. Αυτά μας επιτρέπουν να καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών αλλά και για να διαπιστώσουμε την δραστηριότητα τους όταν επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας. Αυτό μας βοηθάει στο να βελτιώνουμε την λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας, για παράδειγμα να είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.
  • Functionality Cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουμε πότε ξανά-επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας (και πόσο συχνά). Επίσης μας βοηθάει να προσωποποιήσουμε τον περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας για εσάς (για παράδειγμα την γλώσσα εμφάνισης της Ιστοσελίδας), να σας απευθύνουμε χαιρετισμό με βάση το όνομα χρήστη που ενδεχομένως έχετε δηλώσει κ.λ.π.
  • Targeting Cookies. Αυτά καταγράφουν την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε και τα links που ακολουθείτε. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να κάνουμε την Ιστοσελίδα μας και την διαφήμιση που αυτή ενδεχομένως να εμφανίζεται με τρόπο που είναι πιο σχετική στις προτιμήσεις σας. Ενδέχεται να διαμοιραστούμε την πληροφορία αυτή και με τρίτα μέρη για τον ίδιο σκοπό.
    Επιπρόσθετα χρησιμοποιούμε Google Analytics and Google AdWords, ώστε να είμαστε σε θέση να αναλύουμε την χρήση/επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας. Οι δύο αυτές εφαρμογές, παράγουν στατιστικές και παρόμοιου τύπου πληροφορίες για μία Ιστοσελίδα. Η Google θα αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές. Δείτε εδώ την Πολιτική Ασφάλειας της Google: http://www.google.com/privacypolicy.html

Στην περίπτωση που κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας, θα χρησιμοποιήσουμε Cookies για να θυμόμαστε τις λεπτομέρειες της επίσκεψης σας, αλλά και των μελλοντικών επισκέψεως σας στην Ιστοσελίδα μας, με την προϋπόθεση ότι τα Cookies δεν θα έχουν σβηστεί στο μεσοδιάστημα.
Τα τρίτα μέρη (π.χ πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών όπως είναι οι υπηρεσίες ανάλυσης κίνησης και επισκεψιμότητας) μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους Cookies, στα οποία δεν μπορεί να έχουμε έλεγχο. Τα Cookies αυτά είναι τύπου Analytical/Performance ή Targeting.
Μπορείτε να μπλοκάρετε την χρήση των Cookies, ρυθμίζοντας τον Browser σας ώστε να μην επιτρέπει την εγκατάσταση κάποιων ή όλων των Cookies. Στην περίπτωση όμως που προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας μας.
Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε την χρήση των Cookies. Στην περίπτωση όμως που προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας μας.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα Cookies από τον Υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του Browser σας (δείτε τα σχετικά Help menus).
Όλα τα δεδομένα που τυχόν μας παρέχετε, αποθηκεύονται στον Server μας, στον οποίον έχουμε εγκαταστήσει τα πλέον ενδεδειγμένα και σύγχρονα μέτρα Ασφάλειας (Φυσικά και Πληροφοριακά). Εντούτοις, παρά τις προσπάθειες μας, αναγνωρίζουμε ότι η μεταφορά πληροφοριών μέσω Internet δεν μπορεί να είναι ποτέ 100% ασφαλής. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί Διαδικασίες Ασφαλείας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (ΓΚΠΔ), αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε με Απόλυτο τρόπο την Ασφάλεια της μεταφοράς των Δεδομένων στην Ιστοσελίδα μας μέσω Internet.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα Δεδομένα σας τα οποία μας παρέχετε μέσω Internet, φυλάσσονται για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο αλλά και αποκλειστικά για τους περιγραφόμενους στην παρούσα Πολιτική σκοπούς.
Η Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να περιέχει Links σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες και μπορείτε να επισκεφτείτε. Ενδέχεται οι ιστοσελίδες αυτές να έχουν διαφορετική Πολιτική από την δική μας. Δεν υιοθετούμε την Πολιτική των εν λόγω Ιστοσελίδων, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε για την παρεχόμενη Ασφάλεια αυτών. Για τις Πολιτικές των Ιστοσελίδων αυτών, θα πρέπει να απευθύνεστε στους διαχειριστές τους, ώστε να εξακριβώνεται το επίπεδο της Ασφάλειας που παρέχουν, πριν τους κοινοποιήσετε Δεδομένα σας.

Διατηρούμε το Δικαίωμα να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική Cookies στο μέλλον, καθότι ενδέχεται να επεκτείνουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, ή να κληθούμε να συμμορφωθούμε με τυχόν νέες Νομοθετικές απαιτήσεις. Ότι αλλαγές προκύψουν σε αυτήν, να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας, και όπου κριθεί σκόπιμο, αυτές θα σας αποστέλλονται μέσω email.